29 december 2008

Troglodytes, troglodytes
är latin för Gärdsmyg och betyder boendes i håligheter.